Kletstheater

"...het verbeteren van woordenschat en taalvaardigheid... de eigen ik van het kind tot uiting brengen... het stimuleren van vertellen voor de groep... het vergroten van de betrokkenheid en oplettendheid
bij de andere kinderen..."


Dit alles kan worden bereikt met het Kletstheater!

Het kletstheater is een soort vertel/platenkastje (Kamishibai kastje) dat in de groepen 1 en 2 gebruikt wordt voor de taalstimulering. Kleuters vertellen in het kletstheater over thuis, over beleefde avonturen, hun lievelingsknuffel enz.

Dit alles is bedoeld om kinderen die moeite hebben met taal -omdat ze bijvoorbeeld op taalgebied minder sterk zijn of omdat ze thuis een andere taal spreken- te stimuleren in hun ontwikkeling.

Hoe werkt het Kletstheater

De kinderen krijgen een werkmap mee naar huis met een brief waarin wordt uitgelegd wat de bedoeling is, tevens zit er een A3 formaat wit vel papier bij. De kinderen kiezen een onderwerp, bijvoorbeeld een bruiloft waar ze naar toe zijn geweest of een dagje pretpark.

Op de vertelplaat worden over het onderwerp foto's geplakt en met stiften, kleurpotloden tekeningen gemaakt. Terug op school wordt de kletsplaat in het theater gestoken en met de toverstaf wordt het kletsverhaal geopend.

Youtube - Het Kletstheater Bekijk de werking van het Kletstheater in de praktijk via een video »

Resultaten van het Kletstheater

Het effect van het gebruik van het kletstheater is te merken bij de toetsen Taal voor Kleuters en de woordenschattoets voor kleuters. De kinderen laten een groeiende lijn zien in hun ontwikkeling. Je merkt het ook aan het gedrag van het kind tijdens de kringmomenten; ze zijn zekerder van hun kunnen, de drempel is weg, ze durven veel makkelijker mee te doen en mee te vertellen.

Woordenschat en mondelinge taalvaardigheid verbeteren zijn natuurlijk belangrijke doelen, maar een ander belangrijk doel is: het kind op zijn eigen manier tot uiting laten komen en dat is wat iedereen moet blijven stimuleren.

Het kletstheater biedt veel perspectief voor de toekomst!

Kamishibai kastje

Het Japanse Kamishibai kastje, of te wel het papiertheater, is een zeer oude verteltechniek.

Een Kamishibai kastje lijkt een beetje op een oude poppenkast.

Doorgaande lijn

Het kletstheater biedt een uitstekend basis voor de doorgaande lijn in het taal en lees onderwijs. Er is voor ieder leerjaar, vanaf de kleuters t/m groep 8, een doorgaande lijn ontwikkeld om kinderen te laten ervaren hoe het is om voor een groep te spreken.